Bättre hälsa genom ökad medvetenhet
Eva Ekesbo är sjukgymnasten som inte nöjer sig med att enbart behandla. Hon är också ergonom och vill kombinera sina yrkesområden, framför allt genom förebyggande vård.
- Jag vill helst inte att någon ska behöva komma hit som patient, jag vill jobba förebyggande ute på företagen så ingen ska behöva få ont, säger Eva.
Eva har 25 års erfarenhet som sjukgymnast och arbetade länge på vårdcentral. För åtta år sedan bestämde hon sig för att starta Betahälsan i Lund. Företaget arbetar främst med företagshälsovård och erbjuder många olika professioner i ett nätverk.
- Vi är tre sjukgymnaster på Betahälsan som har ett nära samarbete med bland annat läkare, psykologer, skyddsingenjörer och dietist, berättar Eva.

Eva som är specialist på nackar och ryggar arbetar främst enligt McKenziekonceptet för att komma tillrätta med problemet.
Ofta ses patientens arbetsmiljö och vardagsliv över och förbättringar föreslås. Vid det förebyggande friskvårdsarbetet ute hos företagen undersöker hon miljön och gör bland annat hälsoprofiler.
- Vi arbetar gärna med hälsoprofiler, då kan vi se riskfaktorer och kunden får veta vad som är skadligt och vad som påverkar hälsan positivt, berättar Eva.

Betahälsan arbetar inom fyra områden: förebyggande, ergonomi, stresshantering och sjukgymnastisk behandling.
- Stress kan vara individuell men ofta är det ett organisatoriskt problem som den enskilde inte kan åtgärda på egen hand, menar Eva.
En stor riskfaktor i dagens samhälle är den stora inaktiviteten bland många vilket kan leda till övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes med mera. Folk kommer drabbas av sjukdom mycket tidigare i livet, vilket kommer att ställa stora krav på sjukvården inom en snar framtid. Här kan hälsoprofilen hjälpa till att hitta den som ligger i riskzonen.
- Vi måste agera nu, vi kan inte vänta på att sjukvården kraschar under trycket som kommer uppstå om 20 år om inget görs, säger Eva engagerat.

Betahälsan

Bransch:
Friskvård

Telefon: 046-286 88 60


Email:
info@betahalsan.se

Hemsida:
www.betahalsan.se

Adress:
Betahälsan
Scheelevägen 17
22370 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN